ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 600

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ-ਕਲਾਸ 600)

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 3-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ:

 • ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
 • ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ; ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।
 • ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ।
 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
 • ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਧਿਐਨ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਓ।

 

ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:

 • ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
 • ਔਨਲਾਈਨ/ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਸੁੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ
 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ
 • ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ।
 • ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਬੀਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ: ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ: ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵਪਾਰਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟ੍ਰੀਮ: ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਮ: ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਿਤੀ (ADS) ਸਟ੍ਰੀਮ: ਇਹ ਧਾਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 600)

ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 600) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ:

 • ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ AUD 195 ਤੋਂ AUD 490 ਤੱਕ ਹੈ
 • ਸਬਕਲਾਸ 651 ਈ-ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹੋ
 • ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 2 ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

 

ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

ਲੈਂਡ ਡਾਊਨ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ:

 • ਵ੍ਹਾਈਟਸਡੇਅ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਰੇਤ 'ਤੇ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਸੇਕੋ
 • ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਿੰਬਰਲੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੋ
 • ਸੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ
 • ਕ੍ਰੈਡਲ ਮਾਉਂਟੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
 • ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦਿਲ, ਲਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ
 • ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੱਛੂਆਂ ਦੀ ਹੈਚਿੰਗ ਦੇਖੋ
 • ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ
 • ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੇਟ ਓਸ਼ਨ ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਥਾਨ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

 • ਕੇਅਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਰੀਅਰ ਰੀਫ ਖੇਤਰ
 • Uluru
 • ਸਿਡ੍ਨੀ
 • ਕੰਗਾਰੂ ਆਈਲੈਂਡ
 • ਮੇਲ੍ਬਰ੍ਨ
 • ਪਰਥ ਅਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨਦੀ
 • ਕਾਕਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ
 • ਹੋਬਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ
 • ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ
 • ਬਾਇਰਨ ਬੇ

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ-ਕਲਾਸ 600) ਲਈ ਲੋੜਾਂ

ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ:

ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 • ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਾਈਡ
 • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

 

ਹਰੇਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ

ਹੇਠਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:

 

ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ AUD 195 ਹੈ, ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੂਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ):

 • ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਹੈ
 • ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਣੋ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

 

ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ AUD 490 ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੂਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 

ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ):

 • ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਹੈ
 • ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਣੋ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 

ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ AUD 195 ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 17-28 ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੂਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ
 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ

 

ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ:

 • ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ.
 • ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ.
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
 • ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਹੈ
 • ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਣੋ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ (ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ)

 

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਿਤੀ ਸਟ੍ਰੀਮ:

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਿਤੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ AUD 195 ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੂਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

 

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਿਤੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ:

 • ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਣੋ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
 • 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ

 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਖਤ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ
 • ਟੀਬੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

 

ਦੇਸ਼ ਟੀਬੀ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠਹਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਉੱਚ ਜੋਖਮ

ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ (ਜੇ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ)
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ (ਜੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ)

 

ਅੱਖਰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਚਰਿੱਤਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਫਾਰਮ 80 (ਚਰਿੱਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ)
 • ਫਾਰਮ 1563 - ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
 • ਫੌਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਪੱਤਰ

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ:

ਕਦਮ 1: ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਓ

ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ImmiAccount ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨਾ ਹੈ

 

ਕਦਮ 2: ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੁਣੋ

ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 3: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਦਮ 4: ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਕਦਮ 5: ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਔਫਲਾਈਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ:

ਕਦਮ 1: ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਕਦਮ 2: ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

ਕਦਮ 4: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5: ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਕਦਮ 6: ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਕਦਮ 1: ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਕਦਮ 2: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ

ਕਦਮ 3: ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ

ਕਦਮ 4: ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਕਦਮ 5: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ

 

ਖਾਸ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ:

75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ 600) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
 • ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ

 

ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ:

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ (ਜੇ 11 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ)
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ (ਜੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ)
ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ
ਐਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਟੈਸਟ

ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ। ਟੀ.ਬੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ
ਗੁਪਤ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਚਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ (ਜੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ)

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 600) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ

 

 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ
ਐਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਟੈਸਟ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ

ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ। ਟੀ.ਬੀ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ
ਗੁਪਤ ਟੀਬੀ ਦੀ ਲਾਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ
ਸੀਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟੀਨਾਈਨ/ਈਜੀਐਫਆਰ

 

ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ

ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਫਾਰਮ 1257 ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਫਾਰਮ 1229 ਸਹਿਮਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ: ਸਬਕਲਾਸ 600 ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 

ਸਬਕਲਾਸ 103 ਵੀਜ਼ਾ: ਸਬਕਲਾਸ 103 ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 600) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕਲਿਸਟ

ਟੂਰਿਸਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:

 • ਪਾਸਪੋਰਟ
 • ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਫਾਰਮ
 • ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
 • ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
 • ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
 • ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਫਾਰਮ 1257 ਅਤੇ ਫਾਰਮ 1229
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਯਾਤਰਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
 • ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ

 

ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 600)

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:

ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਿਆਦ ਕੀਮਤ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ AUD 145
ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ AUD 365
ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ AUD 555
ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ 12 ਮਹੀਨੇ

AUD 1,065

 

ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਆਦਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕੋਡ

ਹਾਲਤ

8101

ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

8201

ਅਧਿਕਤਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ

8501

ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਰੱਖੋ

8503

ਕੋਈ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ

8531

ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

8558

ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ

 

ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3, 6, ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

 

ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ:

 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
 • ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਹਨ ਜੋ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ
 • ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪੂਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

 

Y-Axis ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵਾਈ-ਐਕਸਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ

ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ
ਡਾ Arਨ ਐਰੋ

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

15
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਖੋਜ

ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Y-Axis ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਮੈਂ ਸਬਕਲਾਸ 600 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਕੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਤੀਰ-ਸੱਜੇ-ਭਰਨ